Οι Έντυπες Ακολουθίες Αγίων


Οι έντυπες Ακολουθίες Αγίων

Συλλογή
Ντόρης
Παπαστράτου

Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας.Τίτλος       Αγιοι       Ετος Εκδοσης       Τόπος Εκδοσης      
Συγγραφέας / Ποιητής    Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο_______________________________________________________________________________________________________________________

Αναζήτηση : 'ἐξηγήθησαν'... στο Title
Page : 1
_______________________________________________________________________________________________________________________
ψηφιοποιημένο: ΝΑΙ

Ταξινομικός αριθμός: DPA-0362
Φυσικός αριθμός: 000412Ετος Εκδοσης : 1888
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 114, 2. Φ. Ἠλιοὺ - Πόπη Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τ. Α΄-Γ΄, Ἀθήνα 2006, 1888.31. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 193.
Αγιοι (ή εορτή): Ιωάννης ο Δαμασκηνός
Τίτλος : Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Διασκευασθεῖσα ὑπὸ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσικοῦ Συλλόγου διὰ τὴν ἐπέτειον αὐτοῦ πανήγυριν. Τὰ ἐν αὐτῇ ἐξηγήθησαν ἐκ τῆς ἀρχαίας εἰς τὴν νέαν, ἔτι προσετέθησαν καὶ τὰ διὰ τὴν ἑσπέραν ὁρισθέντα ᾄσματα. Ἐν Ἀθήναις, παρὰ τῷ ἐκδότῃ Σ. Κουσουλίνῳ, τυπογραφεῖον βιβλιοπωλεῖον παρὰ τῷ ναῷ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων. 1888.

Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-71: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου μὲ σημαδόφωνα (χωρὶς κανόνα)∙ σ. 72-74: Κ. Σακκελαρίδου, ᾨδὴ στὸ ἅγιο Ἰωάννη τὸ Δαμασκηνὸ (μέλος Γ. Πρωτοψάλτου Ἰωαννίνων)∙ σ. 74-79: Ψαλμὸς μελοποιηθεὶς ὑπὸ Κ. Σακελλαρίδου.
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής :
Φυσική περιγραφή : Σχήμα 8ο, σ. 88.
Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο : Σ. Κουσουλίνος
Επιμελητής-διορθωτής :
Παρατηρήσεις :
Total results : 1
1

_____________________________________________________________________________________________________

ASCSA 54 Souidias Street, Athens, 106 76 Greece
Tel. +30 210 7236313 Fax. +30 210 7294047 Contact via e-mail
_____________________________________________________________________________________________________
'Οι Ακολουθίες είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τη λαϊκή Ορθόδοξη λατρεία στην εποχή της Τουρκοκρατίας και μαζί με τα Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά του 17ου -19ου αιώνα που μελέτησε η Ντόρη Παπαστράτου αποτελούν ένα υλικό που μας μεταφέρει την καθημερινή πρακτική της λατρείας και ένα μνημείο της δημώδους γλώσσας. Μετά από παρότρυνση της δωρήτριας Δάφνης Ηλιάδη να γίνουν οι ακολουθίες άμεσα προσβάσιμες στο ευρύτερο επιστημονικό κοινό και με την αμέριστη βοήθεια του ειδικού Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη και τη συμβουλή και τον προγραμματισμό του υπεύθυνου του Τμήματος Πληροφορικής της Αμερικανικής Σχολής, Τάρεκ Έλεμαμ'